رویداد ها

حضور کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری در نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند
نخستین نشست معاونین و مسئولین واحدهای سازمان با حضور مهندس تقی زاده ،سرپرست معاونت اداری مالی سازمان
حضور سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری در راهپیمایی امنیت و اقتدار کشور
تداوم فعالیت ستاد سیل و بحران سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری
حضور ستاد سیل و بحران سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری
مبانی کاهش و استفاده مجدد پسماند
چگونه بازیافت خود را بهبود و افزایش دهید؟
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید