رویداد ها

حمیدی : با تداوم اقدامات آموزشی و فرهنگی، تفکیک زباله از مبدا باید به فرهنگ عمومی تبدیل گردد
لزوم اتحاد، مشارکت در کار، همدلی و همکاری برای رسیدن به هدف
فرهنگ سازی سازمان با جمع آوری کاغذهای باطله از ادارات سطح شهر
پرداخت آنلاین بهای  عوارض خدمات شهری
آیا می دانید قراضه های فلزی چگونه بازیافت می شوند؟
پلاستیک ها زندگی دریای را ویران می کنند
پسماند صفر
رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید