رویداد ها

کوشش جهت ارتقای سطح آگاهی کودکان و خانواده ها / لزوم نهادینه شدن فرهنگ مدیریت پسماند
جلسه هم اندیشی برگزار شد / تاکید ریاست سازمان بر نظارت ویژه زباله های عفونی و بیمارستانی
پیشبرد کارهای اداری با رعایت نظم و انضباط و تعامل
گام بلند سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری در جهت ساماندهی زباله های پزشکی
فرهنگ سازی سازمان با جمع آوری کاغذهای باطله از ادارات سطح شهر
پرداخت آنلاین بهای  عوارض خدمات شهری
آیا می دانید قراضه های فلزی چگونه بازیافت می شوند؟
پلاستیک ها زندگی دریای را ویران می کنند
پسماند صفر
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید