رویداد ها

جمع آوری پسماندهای خشک و تفکیکی از آپارتمانهای سطح شهر
دفن بهداشتی و اصولی زباله‌ها و پسماندهای مرکز استان در دستور کار شهرداری ساری قرار دارد
سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری پیشگام در توسعه مدیریت سبز
شستشوی معابر ، بلوارها و جداول شهری توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری
تداوم فعالیت ستاد سیل و بحران سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری
حضور ستاد سیل و بحران سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری
مبانی کاهش و استفاده مجدد پسماند
چگونه بازیافت خود را بهبود و افزایش دهید؟
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید