رویداد ها

مدیریت پسماند محوری ضروری در مسیر توسعه
شروع مجدد آموزش طرح تپش ویژه دانش آموزان همزمان با بازگشایی مدارس در سال تحصیلی97-98/آموزش طرح تپش در مدرسه مرحوم امینی آهی دشت انجام شد
استفاده از سیستم بازوغلتان برای جمع آوری خاک و نخاله
فراخوان مسابقه عکاسی با عنوان تپش(تفکیک پسماند شهر)
بازیافت و فواید آن
زباله الکترونیکی
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید