رویداد ها

تداوم طرح آموزش مدیریت سبز در اداراه کل اوقاف و امور خیریه
جلسه کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری با محوریت مدیریت پسماند
نظر شهروندان مجتمع شهید بهشتی در خصوص آموزش تفکیک زباله از مبدا
تولید مبلمان در حال رشد
فرهنگ سازی سازمان با جمع آوری کاغذهای باطله از ادارات سطح شهر
پرداخت آنلاین بهای  عوارض خدمات شهری
آیا می دانید قراضه های فلزی چگونه بازیافت می شوند؟
پلاستیک ها زندگی دریای را ویران می کنند
پسماند صفر
پلاستیک ها صدها سال در محیط باقی می ماند
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید