رویداد ها

جلسه بررسی مطالبات مطرح شده پیرامون کلیه امور مرتبط با مدیریت شهری + تصاویر
برنامه های فرهنگی و آموزش شهروندی با محوریت تفکیک پسماند شهر در دستور کار تیم مدیریت شهری
فراخوان مسابقه عکاسی با عنوان تپش(تفکیک پسماند شهر)
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید