آموزش و فرهنگسازی؛

نزدیک به ۸ میلیون تن زباله‌ی پلاستیکی سالانه وارد جریان آبی در سرتاسر جهان می‌شود

کد خبر : 252367 خرداد 1400آموزش و فرهنگ سازی 0
اگر نمی توانید پلاستیک را بازیافت کنید پس بهتر است اصلا استفاده نکنید.
نزدیک به ۸ میلیون تن زباله‌ی پلاستیکی سالانه وارد جریان آبی در سرتاسر جهان می‌شود