سرپرست سازمان
سید سلمان ابوالقاسمی
سمت
سرپرست سازمان
ارتباط با سرپرست سازمان
  • تلفن : 09111544600
  • پست الکترونیک :

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با سرپرست سازمان در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید