رئیس سازمان مدیریت پسماند
عباس غفوری
سمت
رئیس سازمان مدیریت پسماند
ارتباط با رئیس سازمان مدیریت پسماند
  • تلفن : 01144430747
  • پست الکترونیک :

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با رئیس سازمان مدیریت پسماند در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید