سرپرست سازمان مدیریت پسماند
مجید مزنگی
سمت
سرپرست سازمان مدیریت پسماند
ارتباط با سرپرست سازمان مدیریت پسماند
  • تلفن : 01144430747
  • پست الکترونیک :

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با سرپرست سازمان مدیریت پسماند در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید