رئیس سازمان مدیریت پسماند
سید محمد رضا گرامیان
سمت
رئیس سازمان مدیریت پسماند
ارتباط با رئیس سازمان مدیریت پسماند
  • تلفن : 01144430747
  • تلفن : 01133345294
  • پست الکترونیک : rezageramian@yahoo.com

 

 

 

 

   

 

 

 ** دانلود فایل کامل رزومه سید محمدرضا گرامیان، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری.

برای دانلود فایل رزومه ( اینـــــــجا ) را کلیک کنید.

 

 

 

 

 

   

 

** دانلود فایل کامل رزومه سید محمدرضا گرامیان، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری.

برای دانلود فایل رزومه ( اینـــــــجا ) را کلیک کنید.