سرپرست سازمان
عباس رجبی
سمت
سرپرست سازمان
ارتباط با سرپرست سازمان
  • تلفن :
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :

 

 

 

 

 

  شهردار منطقه یک ساری

مدیرعامل سازمان آتش نشانی

مدیرعامل سازمان فضای سبز

مدیرعامل سازمان تاکسی رانی

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک

مشاور شهردار ساری

 

 

فوق لیسانس مکانیک

 

 

 

 

 

 http://farsiup.com/images/rwwwek9yxcxqh38nnfk.jpg