7 مهر 1400

 

 

 

 

مراکز خدماتی شهرداری ساری

 

 

 

 

اداره - سازمانشمارهاداره - سازمانشماره
آتش نشانی125روابط عمومی صدا و سیما162
اتفاقات آب122سازمان بهزیستی148
اتفاقات برق121سازمان هواشناسی134
اتفاقات گاز194ساعت گویا119
اداره کل فنی وحرفه ای167ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان فارس113
ارتباطات مردمی روابط عمومی مخابرات135ستاد خبری اطلاعات سپاه پاسداران114
ارتباطات مردمی شهرداری137ستاد خبری سازمان بازرسی کل کشور136
استانداری138مبارزه با مواد مخدر128
اطلاعات تلفن118مبارزه با گرانفروشی124
اطلاعات پرواز فرودگاه199مرکز رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری111
اورژانس115ندای قرآن144
اورژانس اجتماعی123هلال احمر147
بازرسی اداره کل پست140وزارت بهداشت و درمان149
تاکسی تلفن بی سیم133وزارت راه141
تقویم و ساعات شرعی192پست تلفنی193
حفاظت اطلاعات ناجا116پلیس110
خرابی تلفن117کارت های اعتباری132
دادگستری129خرابی تلفن های همگانی131
دفتر نظارت ناجا197  

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید