سرپرست سازمان فرهنگی ؛ اجتماعی و ورزشی  شهرداری ساری
احمد عطاریه
سمت
سرپرست سازمان فرهنگی ؛ اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری
ارتباط با سرپرست سازمان فرهنگی ؛ اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری
  • تلفن : 01133304748
  • پست الکترونیک :

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با سرپرست سازمان فرهنگی ؛ اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید