معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار ساری
محمد محبوب
سمت
معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار ساری
ارتباط با معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار ساری
  • تلفن : 33516041
  • پست الکترونیک :

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار ساری در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید