معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ساری
محمد محبوب
سمت
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ساری
ارتباط با معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ساری
  • تلفن :
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :