رییس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری
احمد عطاریه
سمت
رییس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری
ارتباط با رییس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری
  • تلفن : 01133304748
  • تلفن : 01133304858
  • پست الکترونیک :

تهیه کننده سیمای مازندران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق لیسانس حقوق