با اتکا به توان و ظرفیت درون سازمانی

فاز اجرایی پروژه اصلاح عمرانی خیابان ملامجدالدین در دستور کار قرار گرفت

کد خبر : 202201 بهمن 1399اخبار 0
پس از بررسی های کارشناسی به همت سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل مراحل اجرایی پروژه اصلاح عمرانی خیابان ملامجدالدین در دستور کار سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری ساری قرار گرفت
فاز اجرایی پروژه اصلاح عمرانی خیابان ملامجدالدین در دستور کار قرار گرفت

 

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری پروژه اصلاح عمرانی خیابان ملامجدالدین با بررسی های کارشناسی و مراحل پیش آزمایش که به همت سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل صورت گرفته است برای مراحل اجرایی در دستور کار سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری ساری قرار گرفته است.

 

با برنامه ریزی تیم های عملیاتی و کارشناسی ،عملیات نقشه برداری این پروژه به اتمام رسیده است و با اتکا به توان و ظرفیت داخلی سازمان عمران احداث رفیوژ وسط در معبر مذکور به زودی اجرایی می شود.

گالری تصاویر

اشتراک گذاری

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
تجارب شهرهای موفق دنیا
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید