سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری معرفی شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری ساری، طی حکمی از سوی محمدحسین قبادی شهردار ساری مجید مزنگی به‌عنوان سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری منصوب و از زحمات عباس غفوری مدیرعامل قبلی این سازمان تقدیر به عمل آمد.

چاپ محتويات