رویداد ها

2500نفر ساعت آموزش رفتارترافیکی شهروندان در سه ماهه اول 1402
تقدیر از کارشناسان  واحدروابط عمومی سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل
بررسی طرح ساماندهی و  اصلاح هندسی  محدوده  خیابان پیوندی،توکل و مفتح
وبینار تخصصی کارگروه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر ساری
رفع ترافیک شریان های اصلی درون شهری با استفاده از لینک های کمکی
ما را نگاه می کند آنکه خلق کرد
آنکه عبرت نمیگیرد شکست را مشق میکند
سرعت و آنگاه که مقصد گورستان میشود
آ مثل آموزش ، کاف مثل کودکان
رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید