رویداد ها

نشست و دیدار رئیس پلیس راهور گرگان و رئیس مرکز کنترل ترافیک شهرداری گرگان با دکتر گوران
نشست دکتر گوران رئیس سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری با رئیس پلیس راهور مرکز استان و رئیس پلیس پیشگیری درخصوص بررسی مشکلات پارکبانان.
در راستای اجرای تسهیل در تردد شهروندان و کاهش ترافیک،اجرای خط کشی محوری در خیابان های خیام و آرش توسط سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری انجام شد.
ما را نگاه می کند آنکه خلق کرد
آنکه عبرت نمیگیرد شکست را مشق میکند
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است
ما را نگاه می کند آنکه خلق کرد
آنکه عبرت نمیگیرد شکست را مشق میکند
سرعت و آنگاه که مقصد گورستان میشود
آ مثل آموزش ، کاف مثل کودکان
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید