رویداد ها

بازدید مهندس کریمی معاون فنی وعمرانی شهرداری ساری به همراه دکتر گوران رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل ازنقاط پر ترافیک سطح شهر
تعامل و همکاری بیشتر در اجرای پروژه های عمرانی
دیدار مهندس دومیرکلایی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری با دکتر گوران رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری و بازدید ازمرکز کنترل ترافیک
ما را نگاه می کند آنکه خلق کرد
آنکه عبرت نمیگیرد شکست را مشق میکند
سرعت و آنگاه که مقصد گورستان میشود
آ مثل آموزش ، کاف مثل کودکان
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید