رویداد ها

2500نفر ساعت آموزش رفتارترافیکی شهروندان در سه ماهه اول 1402
تقدیر از کارشناسان  واحدروابط عمومی سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل
بررسی طرح ساماندهی و  اصلاح هندسی  محدوده  خیابان پیوندی،توکل و مفتح
وبینار تخصصی کارگروه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر ساری
رفع ترافیک شریان های اصلی درون شهری با استفاده از لینک های کمکی
به روایت تصویر :
ما را نگاه می کند آنکه خلق کرد
آنکه عبرت نمیگیرد شکست را مشق میکند
سرعت و آنگاه که مقصد گورستان میشود
آ مثل آموزش ، کاف مثل کودکان
رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید