رویداد ها

طی حکمی از سوی احمد گوران رئیس سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری آقای هادی بابایی بعنوان رئیس مالی سازمان منصوب شد
حضور مدیر ومعاونین وکارکنان ساز مان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل در روز سه شنبه اول مهر مصادف با روز جهانی بدون خودرو در محل کار بدون استفاده از خودروی شخصی
یادداشت دکتر گوران بمناسبت روز جهانی بدون خودرو
بازدید شهردار محترم مرکز استان مهندس رجبی به همراه باقریان معاون توسعه مدیریت و منابع واحمد گوران رئیس سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل از مرکز کنترل ترافیک
جلسه کمیته فنی استان در رابطه با تصویب فاز 2 مطالعات طرح جامع ترافیک شهر ساری در سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری
اجرای رنگ آمیزی گذرگاه عابرپیاده تقاطع ابن شهرآشوب ورودی و خروجی خیابان های رازی و فردوسی
ما را نگاه می کند آنکه خلق کرد
آنکه عبرت نمیگیرد شکست را مشق میکند
سرعت و آنگاه که مقصد گورستان میشود
آ مثل آموزش ، کاف مثل کودکان
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید