رویداد ها

بازدید میدانی از اهالی منطقه یک شهری
خودباوری و تعهد سازمانی / افزایش خدمت رسانی به شهروندان
افزایش طراحی پروژه های ترافیکی در راستای کاهش ترافیک شهری
افزایش سهم مدیریتی بانوان در شهرداری ساری مد نظر مدیریت شهری می باشد
تعمیر، تجهیز و راه اندازی پله برقی روبروی کلینیک طوبی
ما را نگاه می کند آنکه خلق کرد
آنکه عبرت نمیگیرد شکست را مشق میکند
سرعت و آنگاه که مقصد گورستان میشود
آ مثل آموزش ، کاف مثل کودکان
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید