رویداد ها

تکریم ارباب رجوع به عنوان رویکرد مهمی همواره مورد توجه شورای اسلامی شهر و شهرداری ساری است
 حضور شهردار منطقه بافت کهن در ویژه برنامه شب شعر و خاطره
بازدید عضو شورای اسلامی شهر ساری و مدیران شهری از بازار شهید رجایی
معرفی محله قدیمی قلیچ
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید