رویداد ها

 اجرای طرح ساماندهی بساط گستران در بازار شهید رجایی ساری
 استفاده از شیوه‌های خلاقانه می‌تواند پل‌های ارتباطی منسجمی را میان مدیریت شهری و شهروندان در پی داشته باشد
نشست سید افشین راسخ عضو شورای اسلامی شهر ساری و سیدعلی نورانی شهردار منطقه بافت کهن و تاریخی
امروز بیش از پیش، ضرورت همکاری اهالی فرهنگ و هنر با شهرداری بافت کهن احساس می شود.
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید