رویداد ها

بازدید شهردار منطقه به همراه  مسئولین شهری از پروژه های عمرانی سطح منطقه
بازدید شهردار منطقه به همراه  مسئولین شهری از پروژه های عمرانی سطح منطقه
بازدید میدانی رئیس اداره درآمد از مجموعه اصناف فعال در منطقه
بازدید سرپرست شهرداری ساری به همراه عضو محترم شورای اسلامی از سطح منطقه
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید