رویداد ها

تداوم اجرای عملیات های زیربنایی و ساختاری در سطح منطقه به همت واحد عمران شهرداری منطقه دو
جلسه آموزشی با موضوع تحلیل مباحث درآمدی در حوزه شهرسازی منطقه دو برگزار گردید
گلزار شهدای ساری عطرافشانی شد
رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید