رویداد ها

سرپرست جدید معاونت شهرسازی و معماری و معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی مناطق شهرداری منصوب شدند
نظارت مستقیم و کارآمد بر نحوه ارائه خدمات اداری و پرسنلی  از وظایف شاخص واحد امور اداری شهرداری است
 اجرای دقیق و کارشناسی طرح های تقصیلی شهرداری زیرساخت اصولی در تحقق طرح جامع شهری است
رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید