رویداد ها

دومین جلسه کمیسیون مشارکت و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر ساری به ریاست سید ذوالفقار شریفی ایزدی برگزار شد
با آعاز فصل جدید
پیرامون تدوین برنامه درآمدی و پروژه های قابل احداث 1400
بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از واحد تولیدات سازمان
باغ بانوان شهر ساری
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید