مسیر جاری :
سرشاخه
بازديد از سازمان مديرِيت پسماند مشهد
روز هواي پاك
دبستان خدام
مراحل بازسازي و محوطه سازي كشتارگاه سابق
مسابقه نقاشي با موضوع تفكيك زباله تر و خشك در سراي تداوم 7
تشكيل كارگروه پسماند شهرداري ساري
سومين جلسه كارگروه پسماند شهرداري ساري
كارگروه پسماند شهرداري ساري
بازديد سرزده شهردار محترم از سازمان مديريت پسماند
پايگاه هاي اجراي طرح " دفتر مهرباني "
مراسم ترحيم مرحومه حاجيه زينب عبوري
توزيع كارتن پلاست مخصوص كاغذ در مهد هاي كودك
مراسم زيارت عاشورا در سازمان مديريت پسماند
آموزش و فرهنگ سازي طرح كاهش شيرابه در ادارات ، مساجد و سراهاي تداوم
طرح ساماندهي پسماندهاي حاصل از توزيع نذورات در ايام محرم
حضورمديريت وكاركنان سازمان در شيرخوارگاه به مناسبت روز جهاني كودك
مراسم بهره برداري از زيرگذر ميدان فرح آباد
پيام هاي آموزشي
جلسه با روساي آموزش و پرورش نواحي 1 و 2 شهر ساري
حضور در نشست مديران مدارس ابتدايي ناحيه دو ساري
كلاس هاي آموزشي براي پرسنل سازمان
بازديد سردار شمشيربند و سرهنگ شعباني از سازمان
Powered by DorsaPortal