رویداد ها

بازدید از خانه تاریخی کلبادی و موزه صنایع دستی
بازدید رابطین پژوهشی شهرداری ساری از پارک علم و فن آوری  عادله فکوری
کارگروه رابطین پژوهش مناطق چهارگانه و سازمانهای تابعه تشکیل شد.
جلسه توجیهی تکمیل پرسشنامه سوات (SWOT) برگزار شد.
رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید