رویداد ها

نشست با اساتید دانشگاه جهت بررسی برنامه راهبردی شهرداری ساری
جلسه بررسی فرصت های بهره برداری در حوزه همایش و نمایشگاه ها
با حضوران مدیران ارشد شهرداری مراسم تکریم و معارفه سرپرست مدیریت طرح و برنامه برگزار شد.
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید