رویداد ها

استفاده از ظرفیت شهروندان برای بهبود فعالیت مدیریت شهری
شیوه نامه پژوهشی شهرداری ساری پس از تصویب در شورای پژوهشی استانداری به عنوان الگویی مناسب برای سایر شهرهای استان برگزیده شد.
تلفیق بودجه عمرانی پیشنهادی سازمان های تابعه با شهرداری با محوریت پروژه های نیمه تمام و اولویت‌دار
تدوین بودجه ای عملیاتی و شفاف به همراه مستندات لازم در دستور کار قرار گرفت
ابلاغ شیوه نامه جدید پژوهشی شهرداری ساری و سازمانهای تابعه
تبیین سیاستهای تدوین پیش نویس بودجه سال 98 شهرداری ساری و سازمانهای تابعه در جلسه شورای معاونین شهرداری
ضرورت استقرار سامانه پیشنهادها در شهرداری ساری
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید