رویداد ها

جلسه بررسی هنجار های اجتماعی و راهکارهای ارتقا سطح فرهنگی
جلسات کارشناسی تدوین پیش نویس بودجه شهرداری به اتمام رسید.
به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی؛
واگذاری نظارت بر حوزه فناوری اطلاعات مجموعه شهرداری ساری به مدیریت طرح وبرنامه
شهروندان محترم ساروی با مشارکت درسامانه نظام پیشنهادات در فرآیند تصمیم سازی و برنامه ریزی شهری نقش آفرین گردند.
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید