رویداد ها

ماه رمضان، ماه چیده شدن «مائده‌های آسمانی» بر سفره جان‌های رسته از خاك و متصل به «انوار اهورایی» است.
میلاد تو، قصیده بی انتهایی است که تنها خدا بیت آخرش را می داند؛ بیا و حُسن ختام زمان باش!
اهتمام ویژه به مشارکت شهروندان در بهبود امور مدیریت شهری با بهره برداری از سامانه نوین نظام پیشنهادات شهرداری ساری در سال 97
بازنگری شیوه نامه پژوهشی شهرداری ساری و سازمانهای تابعه و دعوت به همکاری از متخصصان حوزه مدیریت شهری
پيش بيني اعتبار لازم براي اجراي پروژه هاي عمراني آتي
اجراي نقشه راه تحول اداري ، صيانت از حقوق شهروندي و توسعه دولت الكترونيك
تبيين سیاست های كلي مديريت شهري و هم انديشي با صاحب نظران در تدوین پیش نویس بودجه سال آينده
رادیو شهروند
شهروند خبرنگار
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید