رویداد ها

ابلاغ شیوه نامه جدید پژوهشی شهرداری ساری و سازمانهای تابعه
ضرورت استقرار سامانه پیشنهادها در شهرداری ساری
راه اندازی سامانه تحت وب شهرداری ساری / تدوین کلیه اطلاعات پایه و عملکردی
راه‌اندازی واحد طرح‌ و برنامه در مناطق سه‌گانه و سازمان‌ های‌ تابعه شهرداری‌ ساری
اهتمام ویژه به مشارکت شهروندان در بهبود امور مدیریت شهری با بهره برداری از سامانه نوین نظام پیشنهادات شهرداری ساری در سال 97
بازنگری شیوه نامه پژوهشی شهرداری ساری و سازمانهای تابعه و دعوت به همکاری از متخصصان حوزه مدیریت شهری
پيش بيني اعتبار لازم براي اجراي پروژه هاي عمراني آتي
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید