رویداد ها

راه اندازی سامانه تحت وب شهرداری ساری / تدوین کلیه اطلاعات پایه و عملکردی
راه‌اندازی واحد طرح‌ و برنامه در مناطق سه‌گانه و سازمان‌ های‌ تابعه شهرداری‌ ساری
اهتمام ویژه به مشارکت شهروندان در بهبود امور مدیریت شهری با بهره برداری از سامانه نوین نظام پیشنهادات شهرداری ساری در سال 97
بازنگری شیوه نامه پژوهشی شهرداری ساری و سازمانهای تابعه و دعوت به همکاری از متخصصان حوزه مدیریت شهری
پيش بيني اعتبار لازم براي اجراي پروژه هاي عمراني آتي
اجراي نقشه راه تحول اداري ، صيانت از حقوق شهروندي و توسعه دولت الكترونيك
تبيين سیاست های كلي مديريت شهري و هم انديشي با صاحب نظران در تدوین پیش نویس بودجه سال آينده
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید