رویداد ها

تدوین بودجه ای عملیاتی و شفاف به همراه مستندات لازم در دستور کار قرار گرفت
ابلاغ شیوه نامه جدید پژوهشی شهرداری ساری و سازمانهای تابعه
تبیین سیاستهای تدوین پیش نویس بودجه سال 98 شهرداری ساری و سازمانهای تابعه در جلسه شورای معاونین شهرداری
ضرورت استقرار سامانه پیشنهادها در شهرداری ساری
راه اندازی سامانه تحت وب شهرداری ساری / تدوین کلیه اطلاعات پایه و عملکردی
راه‌اندازی واحد طرح‌ و برنامه در مناطق سه‌گانه و سازمان‌ های‌ تابعه شهرداری‌ ساری
اهتمام ویژه به مشارکت شهروندان در بهبود امور مدیریت شهری با بهره برداری از سامانه نوین نظام پیشنهادات شهرداری ساری در سال 97
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید