شرح خبر
عمليات آسفالت در سطح منطقه عمليات آسفالت در سطح منطقه
به روايت تصوير :


دخانيات،كوچه شهيد تقوي 15 و16
 
 
كمربندي جنوبي فاز اول (سليم بهرامي 5، جاده ميانرود و سنگريزه)
 
 
 
كوچه ابوذر
 
 
كوي شهيد فهميده (كوچه ستايش)
 
 
پايين دزا (كوچه امام سجاد(ع) )