شرح خبر
از سوي واحد خدمات شهري انجام شد : از سوي واحد خدمات شهري انجام شد :
لايروبي كانال ها سطح شهر + تصاوير

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو : همزمان با فرا رسيدن فصول بارندگي ، لايروبي كانال هاي سطح شهر آغاز گرديد .

لايروبي كانال انتهاي طبيعت واقع در كمربندي غربي توسط پرسنل زحمتكش اداره خدمات شهري انجام شد .

شايان ذكر است از سري اقدامات ديگر اداره خدمات شهري ، شستشوي حوض بازار نركسيه بصورت هفتگي است .