شرح خبر
اولين جلسه شوراي اداري منطقه دو اولين جلسه شوراي اداري منطقه دو
با حضور شهردار و مسئولين واحدهاي شهرداري منطقه دو اولين جلسه شوراي اداري تشكيل شد + تصاوير

به گزارش روابط عمومي منطقه دو : روز سه شنبه 18 مهرماه ،جلسه شوراي اداري با حضور معاونين و مسئولين واحدها ي مختلف شهرداري در سالن كنفرانس منطقه  برگزار گرديد.

 
 

در اين جلسه سيد كمال آقاميري بيان كرد : شهرداري نهادي مردمي است و احترام به شهروندان ، تكريم و جلب رضايتمندي ارباب رجوع بايد به بهترين شكل صورت گيرد و اين نهاد نيازمند مديراني متخصص ، قوي ، شجاع ، برخوردار از اطلاعات عمومي بالا است كه با توجه به شايستگي و نقاط قوت و ضعف پرسنل ، با انتقال اطلاعات و داده ها باعث پيشرفت و ترقي و افزايش راندمان كاري گردند.

وي ازكليه پرسنل كه ايستگاه صلواتي ايام محرم را براي اولين بار در شهرداري منطقه دو برپا نمودند تقدير و تشكر نمود و اين اقدام را موجب رضايتمندي عزاداران حسيني و شهروندان و هيات هاي مذهبي دانست.