شرح خبر
به همت واحد عمران منطقه دو انجام شد به همت واحد عمران منطقه دو انجام شد
لكه گير ي آسفالت در سطح منطقه دو + تصاوير

به گزارش روابط عمومي و به نقل از واحد عمران شهرداري منطقه دو : اجراي لكه گيري  خيابان ها،محله ها و معابر سطح منطقه دو انجام شد.

يكي از خواسته هاي به حق شهروندان از شهرداري ها وضعيت آسفالت خيابانها و معابر شهري است. شهرداري منطقه دو در راستاي تكريم شهروندان و همزمان با فصول بارندگي سال و بازگشايي مراكز تحصيلي جهت عبور و مرور بهتر شهروندان لكه گير ي خيابان هاي بعثت، خاقاني و جام و جم را به انجام رسانيد.