شرح خبر
در مهر ماه 96 صورت گرفت: در مهر ماه 96 صورت گرفت:
اجراي پياده روسازي خيابان هاي منتظري ، بعثت و ملت + تصاوير

به گزارش روابط عمومي منطقه دو :

 امروزه افزايش جمعيت شهرها و معضلات ترافيكي موجود ايجاب مي كند ؛ ايجاد پياده رو ها و مسيرهاي پياده مورد توجه بيشتري قرار گيرد . در اين راستا شهرداري منطقه دو با تخصيص اعتبار به پروژه هاي پياده روسازي به روند مناسب سازي پياده روها ادامه مي دهد.

براساس اين گزارش دفتر فني منطقه دو ؛ پياده روسازي خيابانهاي منتظري ، بعثت و ملت را در ادامه روند خدمت رساني مطلوب تر به شهروندان به اجرا رساند.