شرح خبر
جلسه هماهنگي شهرداري هاي مناطق و معاونين شهرداري ها جلسه هماهنگي شهرداري هاي مناطق و معاونين شهرداري ها
ارائه خدمات مطلوب و تكريم ارباب رجوع الويت كاري شهرداري ها

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو :

جلسه ي هماهنگي شهرداري هاي مناطق با حضور دكتر عبوري ، شهرداران ومعاونين مناطق در شهرداري منطقه دو برگزار گرديد. 

 

 در اين نشست توجه به ارائه خدمات مطلوب تراعم از پروژه هاي عمراني ، خدمات شهري در مناطق الحاقي مطرح شد و پيگيري هاي لازم جهت رفع مشكلات شهروندان دراسرع وقت در الويت كار قرار گيرد ؛ تا با اجراي برنامه ها و سياست هاي راهبردي و عملياتي در مسير عمران و آبادي در اين منطقه ها گام هاي موثري برداشته شود.

در اين جلسه ضمن تشريح برنامه كاري شهرداري ها ؛ مقرر گرديد واحد فرهنگي در مناطق جهت انجام امور فرهنگي و فرهنگسازي شهروندان ايجاد گردد ، همچنين تكميل پروژه هاي نيمه كاره و برنامه ريزي جهت توزيع منظم قبوض نوسازي در دستور كار قرار گرفت.

اعضا جلسه با تاكيد بر تكريم ارباب رجوع خواستار  توجه ويژه به  سامانه 137 و اجراي سريع درخواست هاي شهروندان شدند.

در پايان، وحدت رويه و تعامل بيشتر در بحث هاي درآمدي و ضوابط شهرسازي بين شهرداري هاي مناطق و نظارت دقيق بر عملكرد پرسنل جهت ارتقاء خدمات دهي مطلوب تر به شهروندان مطرح گرديد.