شرح خبر
به روايت تصوير
بازديد شهردار ساري و شهردار نكا از بوستان ولايت
بازديد شهردار ساري و شهردار نكا از بوستان ولايت

مهدي عبوري شهردار ساري و سيد مهدي احمدي شهردار نكا از روند پيشرفت احداث بوستان ولايت بازديد كردند