شرح خبر
به روايت تصوير
فاز دوم بوستان بانوان
فاز دوم بوستان بانوان

احداث بازارچه محلي، زمين كارتينگ ، رستوران، گلخانه پنجره اي ،مسجد ، مسير پياده روي و فضاي ورزشي و سرويس بهداشتي ، در فاز دوم بوستان بانوان اجرايي گرديد


به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري ، احداث فاز دوم بوستان بانوان اجرايي گرديده و در اين فاز احداث بازارچه محلي، زمين كارتينگ ، رستوران، گلخانه پنجره اي ، مسجد و سنگ فرش در دستور كار قرار گرفته و عملياتي گرديده است