نقشه سايتارتباط با ماصفحه اول

 
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان
ایستگاه انتظار

 

بسم الله الرحمن الرحيم

خط

مبداء

مقصد

طول مسير (متر)

تعداد اتوبوس

نوع اتوبوس

جابه جايي مسافر روزانه

مسير رفت وبرگشت

تعداد ايستگاه

تاريخ راه اندازي

1

ميدان ساعت

گنبد سنگتراشان

7500

26

دستگاه

457

هردستگاه 480

انقلاب »بلوارارتش» پل شهيد سردار نبوي » ترمينال»شربتي»صاحب الزمان»قدس»چمران»غفاري»آزادي»پائيندزا»كوي شهيد سالاري»مهدشت»بالادزا»گنبد

13

1360

2

ميدان ساعت

شهيد زارع

8000

15

دستگاه

457

هردستگاه 280

18دي» شهدا» اول معلم» شهابي» حكمت» سلمان فارسي» بازار ماهي فروشان» طالقاني اول» هلال احمر» امام زاده عباس» ايستگاه هميشه سبز» پليس راه» ايستگاه گهرباران» شركت نفت» هولاء» بيمارستان زارع

17

1360

3

ميدان ساعت

پشت هتل

مازندران

4000

5

دستگاه

457

هردستگاه 455

خيابان جمهوري»دروازه بابل»اول ام ام»شهيد نوري»اداره برق»ميدان امام»پمپ بنزين»بوعلي»اول هتل»كوچه بنفشه»كوچه سجاد»اول راه آهن

12

1380

4

ميدان ساعت

كوي شهيدقاسمي

8000

2

دستگاه

هيوندا

هردستگاه 150

18دي» شهدا»اول معلم»شهابي»حكمت»سلمان فارسي» بازار ماهي فروشان»طالقاني اول»هلال احمر»امام زاده عباس»ايستگاه هميشه سبز»پليس راه»كوچه شهيدقاسمي»حمام غلامي»مغازه شهيداكبرپور»

15

1388

5

ميدان ساعت

كوي 22

بهمن

6000

3

دستگاه

457

هردستگاه 400نفر

خيابان جمهوري»دروازه بابل»اول ام ام »شهيدنوري»اداره برق»ميدان امام»سه راه جويبار»اول 22بهمن»كوچه دوازدهم»شهيد آملي»استاد شهريار» كوي بهار» كوي ميلاد»خاركش»مفتي كلاه

15

1375

6

ميدان ساعت

شهرك

استانداري

8000

3

دستگاه

هيوندا، ايويكو

هردستگاه 200نفر

خيابان جمهوري»دروازه بابل»اول ام ام »شهيدنوري»اداره برق»ميدان امام» پمپ بنزين» اول هتل »بوعلي»مطهري»گلشن »اول ارم »شهيدشيخي»ولي عصر»كوچه رمضاني»كوچه ياس»دوراهي مشهديكلا»كوچه دانش»شهرك

20

1375

7

ميدان ساعت

كوي

شيخكلاه

8500

3

دستگاه

فيات، ايويكو

هردستگاه 140نفر

خيابان جمهوري»دروازه بابل»اول ام ام »شهيدنوري»اداره برق»ميدان امام» پمپ بنزين»اول هتل»بوعلي»مطهري»گلشن »اول ارم» منابع طبيعي» دوو»سه راه امام حسين»كوچه امام حسين يك»كوچه بهداشت»كوچه توحيد»كوچه شهيديوسفي»كوچه شهيدشكارچي»شهيددمندان»زمين فوتبال

24

1380

8

ميدان ساعت

كوي مهيار

3000

2دستگاه

457

هردستگاه 420نفر

18دي»شهدا»اول معلم»اندرخورا»هنرستان (18دي)»وليعصر»انتهاي اندرخورا»حمام واثق»چهاررا121»چوب بري عبدي»نانوايي »يوسفي»شاه چراغي»اول مهيار»داخل بلوارطالقاني»شهابي»شهدا»ساعت

9

 

9

ميدان ساعت

كوي دخانيات

4000

1

دستگاه

457

هردستگاه 300نفر

خيابان انقلاب»شهرداري»مازيار»پاسگاه»مازيار14»ميدان راه آهن»شيرآب»فارابي»اول دخانيات»شهيدتقوي»شهيد

عبوري»شهيد قلي نژاد»شهيدجعفري»چهارراه كمربندي

14

1375

10

خيابان

قارن

پشت زندان

3500

1

دستگاه

457

هردستگاه 270نفر

قارن»انقلاب»فرهنگ بين حافظ و سعدي»پيوندي اول 15 خرداد»بيست متري اول »بهمن » بيست متري دوم » سعدي »زندان»منبع آب»(برگشت)» چهارراه سعدي»بيست متري دوم (درادامه مسير رفت)

12

1375

11

ميدان ساعت

شهرك جوان

3000

2

دستگاه

457

هردستگاه500نفر

خيابان جمهوري»دروازه بابل » بيمارستان امام »ام ام »بازار روز» كوثر» مسكن جوان» ( برگشت)م 20متري »پارك آفتاب »ميدان امام بسمت ميدان ساعت

10

1380

12

ميدان

خزر

جاده دريا دانشگاه

7000

5

دستگاه

457

هردستگاه 200نفر

ميدان خزر »كوي جهاد » جاده دريا» دانشگاه

4 ايستگاه

1386

13

ميدان

ساعت

مهدي آباد

3000

2دستگاه

بنز، هيوندا

هردستگاه 265نفر

مدرس » سه راه كشاورزي » مهدي آباد»چهاراه وصال» كلانتري 13 » اكبرجوجه شماره 2»اول قرق» ميدان ساري كنار » ميدان

طبرستان

10 ايستگاه

1371

14

ميدان

ساعت

كوي شهيد قرباني

7000

1

دستگاه

457

هردستگاه 400نفر

خيابان جمهوري»دروازه بابل»اول ام ام »شهيدنوري»اداره برق»ميدان امام» پمپ بنزين دولتي» اول هتل »بوعلي»مطهري»گلشن »اول ارم» منابع طبيعي»لاله»شهيد قرباني كوچه اول سمت راست» كوچه دوم سمت چپ»سه راه نانوائي»كوچه چهارم »كوچه نهم» انتهاي كوي شهيد قرباني

21 ايستگاه

1386

 

15

ميدان

ساعت

كوي طالقاني

5000

3دستگاه

هيوندا

هردستگاه 110نفر

18دي» شهدا»اول معلم»شهابي»حكمت»سلمان فارسي» بازار ماهي فروشان»اول طالقاني » مغازه عليزاده»سوپرشايان»كوچه امام علي (ع)»سه راهي استقلال»شهيد كريمي»مسجد حضرت ابوالفضل»

14ايستگاه

1380

 

16

ميدان

ساعت

كوي آزادي

4000

2دستگاه

هيوندا

هردستگاه 240نفر

خيابان انقلاب»چهارراه كارمندان»چهارراه آزادي»مسجد نبي (ص) »چهاراه نهضت»اول جام جم»ميدان امام»پارك آفتاب» دروازه بابل» ميدات ساعت

10ايستگاه

1372

 

17

ميدان

ساعت

ششصد

4000

7دستگاه

457

هردستگاه 412نفر

خيابان مدرس»سه راه كشاورزي» سه راه فرح آباد»سه راه طبرستان»حزب الله» طوبي»ميدان خزر» سيدالشهدا»دانشگاه 2 » ششصد » روز بهاني»

12 ايستگاه

1384

 

18

ميدان

ساعت

كوي اتحاد

4500

1دستگاه

فيات

هردستگاه 180نفر

خيابان انقلاب»شهرداري»مازيار»پاسگاه»مازيار14»ميدان راه آهن»شيرآب»فارابي» دخانيات»اول اتحاد»كوچه نمكي»خيبر »كوچه ايمان»انتهاي اتحاد

14 ايستگاه

1371

 

19

ميدان ساعت

شهيد فهميده

5000

8دستگاه

بنز، هيوندا، ايوكو

هردستگاه 154نفر

----------

------

1391

 

مسافت كل مسير تحت پوشش 122000متر

                       

 
 
** در مواقع پيك مسافر مسيرهايي كه تعداد اتوبوسهاي ناوگان بيشتر هست جابجايي مسافر براي هر دستگاه در روز به هشتصد نفر مي رسد **

**تعداداتوبوس بخش خصوصي 57 دستگاه + تعداداتوبوس تحت نظارت 4دستگاه+ تعداداتوبوس ملكي 8دستگاه+ تعداداتوبوس دانشگاه آزاد 5دستگاه= جمع اتوبوس ناوگان 74 دستگاه **

**تعداد ميني بوس بخش خصوصي 9دستگاه +تعدادميني بوس تحت نظارت 9دستگاه = جمع ميني بوس ناوگان 18 دستگاه**

** ساعت شروع خدمات دهي ناوگان از6صبح الي 30/14 و عصرها از 16 الي 21 ميباشد كه باتغيرات ساعت رسمي و درفصول مختلف تنظيم و ابلاغ مي گردد **

**خط يك و سيزده و شش و پانزده از خطوط پردرآمد سازمان مي باشند لذا در فصل تابستان و تعطيلي مراكز فرهنگي و مدارس كليه خطوط افت در آمد دارند**

 

1393/06/02
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
height=56
کلیه حقوق سایت متعلق به درگاه الکترونیکی شهرداری ساری می باشد
طراحي و پياده سازي : سازمان فاوا شهرداري ساري
height=56
Powered by DorsaPortal