بخشي از فعاليتهاي شبانه روزي پرسنل اجرايي سازمان پاركها و فضاي سبز در نقاط مختلف شهر بخشي از فعاليتهاي شبانه روزي پرسنل اجرايي سازمان پاركها و فضاي سبز در نقاط مختلف شهر
به روايت تصوير
1395/12/25
لبخند گلهاي بهاري به شهر ساري در واپسين روزهاي آخر سال لبخند گلهاي بهاري به شهر ساري در واپسين روزهاي آخر سال
به روايت تصوير
1395/12/22
روند عمليات ايجاد فضاي سبز پل زغال چال همراه با پروژه هاي عمراني روند عمليات ايجاد فضاي سبز پل زغال چال همراه با پروژه هاي عمراني
به روايت تصوير
1395/12/21
برپايي مراسم با شكوه آئين درختكاري و الحاق پارك جنگلي شهيد زارع به فضاي سبز شهر ساري توسط سازمان پاركها و فضاي سبز شهر ساري برپايي مراسم با شكوه آئين درختكاري و الحاق پارك جنگلي شهيد زارع به فضاي سبز شهر ساري توسط سازمان پاركها و فضاي سبز شهر ساري
به روايت تصوير
1395/12/18
مراسم آيين درختكاري با هدف ترويج فرهنگ حفظ و گسترش فضاي سبز و الحاق پارك جنگلي شهيد زارع به فضاي سبز شهر ساري مراسم آيين درختكاري با هدف ترويج فرهنگ حفظ و گسترش فضاي سبز و الحاق پارك جنگلي شهيد زارع به فضاي سبز شهر ساري
چهارشنبه مورخه 95/12/18 ساعت 9 الي 11
1395/12/16
توزيع نهال در سطح شهر به مناسبت روز درختكاري توسط سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ساري توزيع نهال در سطح شهر به مناسبت روز درختكاري توسط سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ساري
به روايت تصوير
1395/12/15
گزارش تصويري از اقدامات فني صورت گرفته بر روي درخت كهنسال چنار مدرسه ابتدايي خسرويه گزارش تصويري از اقدامات فني صورت گرفته بر روي درخت كهنسال چنار مدرسه ابتدايي خسرويه
در راستاي شناسايي و حفظ درختان كهنسال (ميرات طبيعي)
1395/12/14
جابجايي 2 اصله درخت چنار از بلوار خزر به ابتداي بلوار شهيدان شمشيربند جابجايي 2 اصله درخت چنار از بلوار خزر به ابتداي بلوار شهيدان شمشيربند
به روايت تصوير
1395/12/11
مراحل انجام عمليات بازپيرايي فضاي سبز ميدان سردار  شهيد  عباس شيراوژن (طبرستان) مراحل انجام عمليات بازپيرايي فضاي سبز ميدان سردار شهيد عباس شيراوژن (طبرستان)
به روايت تصوير
1395/12/04
تصاويري از روند اجرايي طرح هرخانه يك درخت تصاويري از روند اجرايي طرح هرخانه يك درخت
استقبال خوب شهروندان از طرح هرخانه يك درخت
1395/11/30
1 2 
Powered by DorsaPortal