معرفي تعدادي از گلهاي پاييزي معرفي تعدادي از گلهاي پاييزي
گل هاي مينا، داوودي، قرنفل، كلم زينتي و آليسوم
1396/08/30
تلاش پرسنل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ساري در راستاي زيبايي و سرسبزي شهر تلاش پرسنل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ساري در راستاي زيبايي و سرسبزي شهر
به روايت تصوير
1396/08/29
فعاليت هاي اجرايي صورت گرفته و ادامه ي كاشت گلهاي فصلي پاييزه در فضاي سبز شهري فعاليت هاي اجرايي صورت گرفته و ادامه ي كاشت گلهاي فصلي پاييزه در فضاي سبز شهري
به روايت تصوير
1396/08/24
برگزاري كلاس آموزشي تخصصي فضاي سبز و بازديد ميداني دانش آموزان دبستان پروين از واحد توليدات سازمان برگزاري كلاس آموزشي تخصصي فضاي سبز و بازديد ميداني دانش آموزان دبستان پروين از واحد توليدات سازمان
به روايت تصوير
1396/08/22
كاشت گل هاي فصلي پاييزه در تمامي سطوح فضاي سبز شهري كاشت گل هاي فصلي پاييزه در تمامي سطوح فضاي سبز شهري
به روايت تصوير
1396/08/20
كاشت نشاهاي فصلي و عمليات اجرايي در مناطق سه گانه شهرداري در روزهاي گذشته كاشت نشاهاي فصلي و عمليات اجرايي در مناطق سه گانه شهرداري در روزهاي گذشته
به روايت تصوير
1396/08/14
فعاليت هاي اجرايي سازمان پاركها و فضاي سبز در روز هاي اخير فعاليت هاي اجرايي سازمان پاركها و فضاي سبز در روز هاي اخير
به روايت تصوير
1396/08/11
آغاز طرح هر خانه يك درخت در شهر ساري آغاز طرح هر خانه يك درخت در شهر ساري
سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ساري اجرا مي كند
1396/08/08
كسب مقام هاي برتر توسط پرسنل سازمان پاركها و فضاي سبز در دو رشته پرتاب پنالتي بسكتبال و تيراندازي با كمان كسب مقام هاي برتر توسط پرسنل سازمان پاركها و فضاي سبز در دو رشته پرتاب پنالتي بسكتبال و تيراندازي با كمان
توسط معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري ساري به مناسب هفته تربيت بدني مسابقاتي برگزار گرديد
1396/08/07
فعاليت هاي اجرايي سازمان پاركها و فضاي سبز در  مناطق سه گانه شهرداري فعاليت هاي اجرايي سازمان پاركها و فضاي سبز در مناطق سه گانه شهرداري
به روايت تصوير
1396/08/06
1 2 
Powered by DorsaPortal