بازديد عضو محترم شورا وهيئت همراه بازديد عضو محترم شورا وهيئت همراه
بازديد عضو محترم شورا وهيئت همراه از قسمتهاي مختلف سازمان
1396/09/02
پيام تسليت پيام تسليت
پيام تسليت مهندس گوران مديرعامل سازمان حمل ونقل وترافيك شهرداري ساري
1396/08/23
جلسه شوراي اداري سازمان جلسه شوراي اداري سازمان
برگزاري جلسه شوراي اداري سازمان حمل و نقل و ترافيك
1396/08/23
حضور عضو محترم شورا در سازمان حضور عضو محترم شورا در سازمان
حضورعضو محترم شورا درسازمان و بحث و تبادل نظردرمورد مسائل ترافيكي
1396/08/21
فرهنگ سازي ترافيك در مدارس فرهنگ سازي ترافيك در مدارس
همكاري سازمان حمل و نقل وترافيك شهرداري با پليس در فرهنگ سازي ترافيك
1396/08/15
فرهنگ سازي مسائل ترافيكي فرهنگ سازي مسائل ترافيكي
بازديد كودكان از مركز كنترل وترافي و تجهيزات ترافيكي
1396/08/14
نصب دكلهاي 18متري نصب دكلهاي 18متري
نصب دكل هاي 18 متري دوربين هاي نظارتي در نقاط حاشيه نشين پرخطر
1396/08/06
نصب دكل 18متري نصب دكل 18متري
نصب دكل 18 متري پايش تصويري در قسمت شمالي ميدان فرح آباد
1396/08/05
حمل و نقل وبافت هاي الحاقي حمل و نقل وبافت هاي الحاقي
جلسه بحث وبررسي حمل ونقل عمومي در بافت هاي الحاقي جديد به شهر ساري
1396/07/29
حمل و نقل وبافت هاي الحاقي حمل و نقل وبافت هاي الحاقي
جلسه بحث وبررسي حمل ونقل عمومي در بافت هاي الحاقي جديد به شهر ساري
1396/07/29
1 2 
Powered by DorsaPortal