فعاليت و ساماندهي روزانه شهر فعاليت و ساماندهي روزانه شهر
فعاليت و ساماندهي علائم و تجهيزات ترافيكي هرروز توسط پرسنل سازمان در سطح شهر
1395/10/30
پيام تسليت پيام تسليت
ايران اسلامي داغدار شد يارديرين امام (ره)به امام پيوست
1395/10/20
فعاليت مختلف و هر روزه پرسنل زحمتكش سازمان حمل و نقل وترافيك فعاليت مختلف و هر روزه پرسنل زحمتكش سازمان حمل و نقل وترافيك
گوشه ايي از فعاليت ها به روايت تصوير
1395/10/16
نصب تابلو نصب تابلو
نصب تابلو ،ميدان فرح آباد توسط سازمان حمل و نقل وترافيك
1395/10/14
نصب و جوشكاري صفحه و بولت بريدگي بلوار عسگري محمديان نصب و جوشكاري صفحه و بولت بريدگي بلوار عسگري محمديان
بسته شدن بريدگي در بلوار عسكري محمديان
1395/10/09
خط كشي محوري و كناري پل وليعصر خط كشي محوري و كناري پل وليعصر
خط كشي محوري وكناري پل وليعصر توسط سازمان حمل و نقل و ترافيك
1395/09/29
حذف رفيوژ ميدان فرح آباد حذف رفيوژ ميدان فرح آباد
حذف رفيوژ ميدان فرح آباد با پي گيري سازمان حمل و نقل وترافيك
1395/09/28
پيام تبريك شهردار محترم ساري پيام تبريك شهردار محترم ساري
به مناسبت بيست و ششم آذر ماه روز حمل و نقل
1395/09/26
پيام تبريك مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري ساري پيام تبريك مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري ساري
به مناسبت بيست و ششم آذر ماه روز حمل و نقل
1395/09/26
دوربرگردان بلوار پاسداران دوربرگردان بلوار پاسداران
احداث دوربرگردان بلوار پاسداران با نظارت سازمان حمل و نقل وترافيك
1395/09/16
1 2 
Powered by DorsaPortal