تلاش شبانه روزي سازمان حمل و نقل وترافيك در آستانه سال نو تلاش شبانه روزي سازمان حمل و نقل وترافيك در آستانه سال نو
تلاش شبانه روزي سازمان حمل و نقل وترافيك در آستانه سال نو
1395/12/25
رنگ آميزي جداول رنگ آميزي جداول
رنگ آميزي جداول در سطح شهر
1395/12/22
هوشمند سازي هوشمند سازي
هوشمند سازي سه راه كشاورزي توسط سازمان حمل و نقل وترافيك
1395/12/21
اصلاح هندسي اصلاح هندسي
اصلاح هندسي سه راه كشاورزي توسط سازمان حمل ونقل وترافيك
1395/12/21
خطكشي محوري و كناري معابر مركز شهر خطكشي محوري و كناري معابر مركز شهر
تلاش شبانه روزي روزهاي پايان سال پرسنل سازمان حمل و نقل و نرافيك در نيمه شب هاي اسفند ماه 1395
1395/12/11
هوشمندسازي چراغ راهنمايي هوشمندسازي چراغ راهنمايي
هوشمند سازي و مديريت چراغ هاي راهنمايي از مركز كنترل ترافيك شهرداري ساري
1395/12/11
خط كشي محوري و كناري خط كشي محوري و كناري
خط كشي هاي محوري و كناري خيابانها توسط سازمان حمل و نقل وترافيك
1395/12/07
معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري ساري از ساخت پارك ترافيك شهرداري هاي مازندران در ساري خبر داد معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري ساري از ساخت پارك ترافيك شهرداري هاي مازندران در ساري خبر داد
ساخت پارك ترافيك با همكاري سازمان حمل و نقل وترافيك
1395/12/05
سومين جلسه انديشه ورزي فرهنگسازي ترافيك سومين جلسه انديشه ورزي فرهنگسازي ترافيك
سومين جلسه انديشه ورزي فرهنگسازي ترافيك در تاريخ سوم اسفند ماه 95 به ميزباني سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرستان ساري برگزار شد
1395/12/05
بازتاب راهپيمايي 22بهمن بازتاب راهپيمايي 22بهمن
حضور گسترده وحماسه آفريني هميشگي مردم عزيز ايران در صحنه هاي حساس انقلاب
1395/11/23
1 2 
Powered by DorsaPortal