اصول ایمنی مسافران و مسائل حفاظتی در تاکسیرانی

3بهمن 1396
  • راننده تاکسی به عنوان نماد خدمت به جامعه موظف است به رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از هرگونه اقدامات خلاف قانون و مقررات می باشد
  • رعایت نظافت و بهداشت در داخل تاکسی توسط رانندگان و مسافران ضروری است
  • برای تهیه این کتاب می توانید به روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهر ساری مراجعه نمایید