10اسفند 1396 نویسنده : امیر بهاء الدین علایی نژاد

 

 نام کتاب : احکام اموات با رویکرد مسائل جدید

نویسنده : امیربهاءالدین علائی‌نژاد

موضوع : تشییع و تدفین - مراسم - جنبه‌های مذهبی - اسلام - مردگان (فقه)

ناشر : ذکری

محل نشر : قم

تاریخ نشر : 1394/12/25