مازندران،استرآباد

28دی 1400

 

معرفی کتاب مازندران،استرآباد

غلامعلی وحید مازندرانی، از فضلا و دانشمندان و محققین تاریخ، در سال 1290 شمسی در شهر ساری متولد شد و پس از پایان دوره شش ساله ابتدائى در ساری به تهران رفته و پس از فراغت از تحصیلات متوسطه و دانشگاهی در 1315 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد.
پس از طى مقدمات ادارى دبیر سوم سفارت ایران در لندن گردید و سپس به معاونت اداره عهود و حقوقى منصوب شد.
قسمتى از آثار چاپ شده‏ ایشان به شرح زیر است:
اقتصاد ملى و سیاست اقتصادى ایران
قرارداد 1907 روس و انگلیس راجع به ایران 

هند یا سرزمین اشراق
 نامه‏ هاى تاریخى ایران

 از ترجمه‏ هاى ایشان می توان کتب زیر را نام برد:
تاریخ ایران در قرن نوزدهم تألیف ه.ل. فیشر

تاریخ هرودوت
کتاب مازندران و استرآباد رابینو
تاریخ ایران در قرن نوزدهم تألیف واتسن

دکتر غلامعلی وحید مازندرانی در ۱۳۶۶ درگذشت.

مازندران و استراباد، ترجمه فارسى کتابى است از یاسنت لوئى روبینو، کنسول سفارت بریتانیا در شهر رشت در فاصله سال‌هاى 1285 تا 1291 شمسى، در باب وضع جغرافیایى و تاریخى این دو ایالت ایرانى که در مراجعت به اروپا این مشهودات و معلومات را به وسیله بررسی کتب تاریخی تکمیل نموده است.

در ضمیمه اول کتاب، ده‌ها و روستاهاى مازندران و استرآباد برشمرده شده که از بهترین و سودمندترین مباحث این کتاب مى‌باشد.

در ضمیمه دوم که بسیار سودمند است، تاریخ اجمالى فرمانروایان مازندران از آل گشنسف تا عصر صفوى آمده است.

رابینو بیشتر مطالب تاریخى را از تاریخ طبرستان ابن اسفندیار و از تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ظهیرالدین مرعشى گرفته است.
قسمت آخر کتاب مشتمل بر نقل متن کتیبه‌هایى است که مؤلف بر سر راه خود در مساجد و تکایا و امامزاده‌ها و مقبره‌هاى گیلان و مازندران و استرآباد دیده و به استنساخ آنها پرداخته است.
این قسمت از آن رو مهم است که امروز بسیارى از این بناها از میان رفته و شرح کتیبه‌هاى آنها تنها در این کتاب حفظ شده است.

از مزایاى دیگر این کتاب، شرح و وصفى دقیقى است که از زندگانى و آداب و عادات مردم روستایى و شهرى و ایلات و عشایر آن سامان و از جمله ترکمن‌ها، که مؤلف درباره آنها شرحى بسیار جالب بیان مى‌کند، مى‌باشد.