مجموعه مقالات نخستین همایش بین‌المللی تاریخ محلی مازندران

30آذر 1400

مجموعه مقالات نخستین همایش بین‌المللی تاریخ محلی مازندران
 مؤلف: علی رمضانی پاجی
 ناشر: هاوژین
زبان: فارسی
 سال چاپ: 1393
نخستین بهره‌گیری‌های بشر از نگارش، تاریخ‌نگاری بود که نشانه تمایلات جاودانگی آدمیان است. کهن‌ترین دست‌نوشته‌های برجای مانده از تمدن گذشته گواه این مدعاست. سنت تاریخ‌نگاری ایران با کتیبه‌های داریوش اول هخامنشی آغاز می‌شود که رویکرد آن در تاریخ‌نگاری همانند سنت میان‌رودان است.

پس از ورود دین اسلام به ایران، شیوه‌های تاریخ‌نگاری تحول اساسی یافت. اولین همایش بین‌المللی تاریخ محلی مازندران گامی به سوی رویکرد نوین تاریخ‌نگاری محلی معاصر است.

کتاب حاضر دربردارنده مجموعه مقالات این همایش است که در سال 1393 در ساری برگزار شده است.