معرفی کتاب: روجا

12آبان 1400


معرفی کتاب: روجا

مولفان: محمد عظیمی
ناشر: خاور زمین
زبان: فارسی
سال چاپ: 1381

 روجا در زبان طبری به معنای ستاره سرخ سحر، عنوان مجموعه ای از اشعار نیما یوشیج است که به زبان طبری سروده شده اند.
این اشعار ابتدا در کتاب مجموعه اشعار نیما یوشیج(نشر نگاه) و پس از آن توسط مجید اسدی چاپ شدند.

 نیما در کتاب تبری روجا از منِ من به شکل‌های مختلف پرداخته و با نیما گفته‌های خود، نیما را در مقابل خودِ شاعر می‌‌نشاند تا بیانگر وصف حال و دغدغه‌هایش باشد.

 نیما گفته‌های نیما بی‌شک به تأسی از شیوه‌ی امیری خوانی بوده که نمونه‌های فراوانش را می‌‌توان در کتاب کنزالاسرار امیر پازواری و اشعاری که به تأسی از این شاعر سروده شده است دید. همچنین با وصف خانواده و اجداد خود بدون تفاخر و خودبزرگ‌بینی، خاندانش را می‌‌شناساند. از دیگر بخش‌های مهم روجا، سرزنش‌های منِ شاعر و بیان آرزوها و ناکامی‌هایی‌ست که به دلایل مختلف، در گذر زمان از دست رفته است و نیما با یادآوری آن، خود و دیگران را به عبرت از گذشته وا می دارد.

 صدای شعر تبری نیما محصول زندگی و صفای یک کوهستان‌نشین عاشق است که گویی هرگز از دایره موطنش خارج نشده و تمام جانش در یک جغرافیای کوچک و ساده می‌‌تپد. هیچ واژه‌ی شهری در این اشعار نیامده است و بدویت زبانی ـ زمانی را حفظ کرده است. نیما یوشیج جان صادق یک روستایی عاشق است که تمام زوایای یک زندگی را به تصویر شاعرانه میهمان می‌‌کند و از عناصر موجود پیرامونش، سرودی بدیع را به نمایش می‌‌گذارد.