آیین های باستانی

10آبان 1400

 


 معرفی کتاب :آیین های باستانی
مؤلف: محسن مجیدزاده
 ناشر: پژوهشهای فرهنگی
 سال چاپ: 1385

درباره کتاب:

این کتاب پژوهشی است در خصوص برگزاری آیین های باستانی در دیار تبرستان که به همراه اشعاری چند به لهجه ی محلی فراهم آمده است. از جمله ی این آیین ها می توان به مراسم کاشتن سبزی، هفت سین، جشن مهرگان، جشن تیرگان، شب یلدا و جشن بهمنگان اشاره کرد.
در ابتدای کتاب نیز جدولی از حروف و نشانه های آوانگاری و برابر آن ها به الفبای فارسی، درج گردیده است.