سفره مازندرانی

10آبان 1400

 

ناشر: نشر ناسنگ

زبان: فارسی

 توضیح کتاب:
کتاب حاضر در راستای هدف ارتقاء و گسترش تحوّل در آشپزی محّلی فراهم گردیده و در عرصه سلامت و بهداشت، تحّولی ژرف را در زمینه رویکرد مردم به غذاهای سنتی و برپایی جشنواره غذا و آشپزی محّلی به وجود آورده است.
نویسنده با صرف وقت و با بیان خالصانه خود، غذاهای محّلی مازندرانی، مردم را به تغذیه و زندگی طبیعی و استفاده از موادغذایی سالم آشنا و معرفی نموده‏است.