مهدي عبوري در جلسه شوراي اداری شهرداری ساري با اشاره به اجراي پروژه هاي مختلف در سطح شهر گفت: ايجاد اشتغال براي جوانان مركز استان از دغدغه هاي مديريت شهري است

16 دی 139646
مهدي عبوري در جلسه شوراي اداری شهرداری ساري با اشاره به اجراي پروژه هاي مختلف در سطح شهر گفت: ايجاد اشتغال براي جوانان مركز استان از دغدغه هاي مديريت شهري است

جلسه شوراي اداري شهرداري مركز استان با حضور شهردار ، معاونان ، شهرداران مناطق سه گانه ، مديران عامل سازمان هاي تابعه و مسئولان واحدهاي مختلف در آزمايشگاه فني مكانيك خاك شهرداري ساري به میزبانی سازمان حملو نقل وترافیک برگزار گرديد.