10 دی 1398

کارشناسان سخت‌افزار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

محسن کردان «کارشناس سخت‌افزار»

 

 

رحیم رسولی «کارشناس فنی»

 

 

سیدیاسر بابایی‌مقدم «کارشناس فنی»

 

 

محمدمهدی اندرز «کارشناس فنی»

 

 

سیدسجاد ساداتی «کارشناس فنی»