21 آذر 1396

اعضای شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

۱. عباس رجبی ـ رئیس

 

۲. علیرضا باقریان ـ نایب‌رئیس

 

۳. اسفندیار عشوری ـ ناظر شورای اسلامی شهر

 

۴. مصطفی محسنی ـ عضو

 

۵. یاسین اسپهبدی ـ عضو

 

۶ مریم فرمانبر ـ عضو