21 آذر 1396

اعضای شورای سازمان فناوری اطلاعات و آمار شهرداری ساری

 

1. مهدی عبوری     رئیس

 

2. سیدمصطفی طاهری    نایب‌رئیس

 

3. قاسم قاسمی     عضو

 

4. یدالله طهماسبی     عضو

 

5. حسن حسینیان     عضو