21 آذر 1396

اعضای شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

۱. مهدی عبوری ـ رئیس

 

۲. سیدمصطفی طاهری ـ نایب‌رئیس

 

۳. قاسم قاسمی ـ عضو

 

۴. یدالله طهماسبی ـ عضو

 

۵. حسن حسینیان ـ عضو