21 مرداد 1397

 

 

 

مسئول واحد تفصیلی شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد تفضیلی

*تلفن تماس: داخلی 6742