8 خرداد 1397

اطلاع رسانی رویدادهای علمی و پژوهشی :

مدیریت طرح و برنامه در راستای رسالت ذاتی این واحد در ترویج پژوهش های مرتبط با حوزه مدیریت شهری به منظور ارتقا بینش و نگرش پژوهش محور اقدامات اجرایی و جهت بهره مندی علاقمندان اقدام به اطلاع رسانی رخدادهای علمی و پژوهشی مرتبط با شهرداری و مدیریت شهری نموده است.

 

لذا در این بخش تلاش می گردد تا اطلاعات کلیه همایش ها،کنفرانس ها،سمینارها و کارگاه های مرتبط با حوزه مدیریت شهری و شهرداری بصورت کامل و مستمر و به فراخور زمان برگزاری آن، به اطلاع علاقمندان رسانیده شود.

شایان ذکر است،این اقدام صرفا جهت ارتقا اطلاعات شخصی افراد بوده و هیچگونه حقوق بهره برداری اداری برای پرسنل محترم مجموعه را شامل نخواهد شد.

 

عناوین کنفرانس ها/همایش ها و ...

 

پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

سومین کنگره توسعه زیرساخت‌های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران با رویکرد صنعت راه و ساختمان

دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21

چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران