8 خرداد 1397

اطلاع رسانی رویدادهای علمی و پژوهشی :

مدیریت طرح و برنامه در راستای رسالت ذاتی این واحد در ترویج پژوهش های مرتبط با حوزه مدیریت شهری به منظور ارتقا بینش و نگرش پژوهش محور اقدامات اجرایی و جهت بهره مندی علاقمندان اقدام به اطلاع رسانی رخدادهای علمی و پژوهشی مرتبط با شهرداری و مدیریت شهری نموده است.

 

لذا در این بخش تلاش می گردد تا اطلاعات کلیه همایش ها،کنفرانس ها،سمینارها و کارگاه های مرتبط با حوزه مدیریت شهری و شهرداری بصورت کامل و مستمر و به فراخور زمان برگزاری آن، به اطلاع علاقمندان رسانیده شود.

شایان ذکر است،این اقدام صرفا جهت ارتقا اطلاعات شخصی افراد بوده و هیچگونه حقوق بهره برداری اداری برای پرسنل محترم مجموعه را شامل نخواهد شد.

 

عناوین کنفرانس ها/همایش ها و ...

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

سومین کنگره توسعه زیرساخت‌های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران با رویکرد صنعت راه و ساختمان

همایش جامع بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

نخستین کنفرانس ملی بافت فرسوده

ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری

اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در معماری و شهرسازی ایران

ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی