8 خرداد 1397

اطلاع رسانی رویدادهای علمی و پژوهشی :

مدیریت طرح و برنامه در راستای رسالت ذاتی این واحد در ترویج پژوهش های مرتبط با حوزه مدیریت شهری به منظور ارتقا بینش و نگرش پژوهش محور اقدامات اجرایی و جهت بهره مندی علاقمندان اقدام به اطلاع رسانی رخدادهای علمی و پژوهشی مرتبط با شهرداری و مدیریت شهری نموده است.

 

لذا در این بخش تلاش می گردد تا اطلاعات کلیه همایش ها،کنفرانس ها،سمینارها و کارگاه های مرتبط با حوزه مدیریت شهری و شهرداری بصورت کامل و مستمر و به فراخور زمان برگزاری آن، به اطلاع علاقمندان رسانیده شود.

شایان ذکر است،این اقدام صرفا جهت ارتقا اطلاعات شخصی افراد بوده و هیچگونه حقوق بهره برداری اداری برای پرسنل محترم مجموعه را شامل نخواهد شد.

 

عناوین کنفرانس ها/همایش ها و ...

 

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی پل

سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست