26 بهمن 1396

بوستان ششصد دستگاه -متراژ: 1200متر -سال تاسیس: 1395 

آدرس:بلوار فرح آباد- کوی ششصد دستگاه