26 بهمن 1396

بوستان فاطمه زهرا-متراژ 500متر-سال تاسیس:1389

آدرس:میدان ساعت – خیابان مدرس – پشت مسجد ابوالفضل