26 بهمن 1396

پارک پیوندی (کولاییان) متراژ 4100متر-سال تاسیس:1380-خیابان فرهنگ – خیابان پیوندی