17 بهمن 1396

کارشناسان فیبر نوری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

محسن کلانتری «کارشناس‌مسئول فیبر نوری»

 

 

سیدمحمد نبوی «کارشناس فیبر نوری»