12 بهمن 1396

 

 مسئول ستاد فرماندهی عملیات آتش نشانی ساری

 

اسماعیل فولادین

مسئول ستاد فرماندهی عملیات