8 بهمن 1396

 محمود یوسف نژاد معاونت اداری مالی         

 

 رسول آگوشی  معاونت فنی و عمرانی                    

 

 حسین جوادی راد سرپرست معاونت شهرسازی                 

 
امید علیزاده مسئول دفتر شهردار                    

 
 علیرضا براری سرپرست حقوقی                     

 
فاطمه رضایی سرپرست
روابط عمومی           

 
سید علی علوی مسئول امور اداری                 

 
رامین جمشیدی آلاشتی مسئول کارگزینی      

 
 رضا نفجم سرپرست صدور پروانه                                                                                                 

سیدعبدالرضا موسوی سرپرست اداره شهرسازی       

 
علیرضا زارع رییس اداره خدمات شهری          

 
حامد کرمی مسئول زیباسازی                        

 
عباس واحدی سرپرست تاسیسات                     


سلمان اصغری سرپرست واحد مشاغل            

                         
حبیب اله رکنی سرپرست کارپردازی              
                             

محمد سعدی پور سرپرست سامانه 137       


سیدجمال موسوی سرپرست بایگانی ویکپارچه سازی

 

محمد نعمتی دبیر کمیسیون ماده صد             

 
علی ابراهیمی مسئول دفتر فنی                   

 
سید محمد بهاری ساروی مسئول واحد حفاری         

 
فاطمه آبرون سرپرست واحد ممیزی    
             

 

محمدعلی قانعی مسئول طرح تفصیلی        

   
ابراهیم ذبیحی مسئول واحد  دبیرخانه          

 
 
شعیب زمانی مسئول واحد کنترل و نظارت                                                                          

داریوش ابراهیمی سرپرست واحد درآمد      

 

نازنین طبری مسئول امور مالی                    

 
رضا مهمانچی مسئول طرح و برنامه وسرپرست واحد اجرائیات    

 

سید محمد نبوی مسئول انبار                       

 

یوسف دهقانی سرپرست واحد عمران         

 

سید علی احمدی مسئول ناحیه                   

 

 عبدالرضا شاطوری مسئول خدمات اداری