7 بهمن 1396

شرح وظایف واحد درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری

* ثبت و کنترل ماهانه وضعیت جذب درآمدهای اختصاصی با توجه به اعتبارات

* نظارت و کنترل صورتحساب های بانکی درآمدی

* جمع آوری درآمدهای وصولی واحدهای تابعه از طریق سیستم بانکی

* تهیه و تنظیم انواع گزارشات درآمدی

* نظارت دقیق و روزانه بر عملکرد نماینده ها جهت ثبت درآمدها

* پیگیری مطالبات درآمدی

*چاپ و توزیع قبوض درآمدی

* بازدید از املاک جهت رفع مغایرت ها

* پاسخگویی به ارباب رجوع

 

شهروندان محترم ساروی در خصوص پرداخت قبوض بهای خدمات شهری به نکات زیر توجه داشته باشید :

 

* شهروندان برای پرداخت قبوض به شهرداری منطقه سکونت یا سازمان مدیریت پسماند مراجعه کنند.

* شهروندانی که قبوض هزینه خدمات شهری خود را به موقع پرداخت کنند شامل تخفیف خوش حسابی خواهند شد.

*افراد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی یک واحد مسکونی که قبض هزینه خدمات به نام شخص بوده، همراه با کارت تحت پوشش معاف خواهند شد.

*ملک هایی که مورد استفاده نمی باشد و یا خالی از سکنه بوده، در هنگام پرداخت قبوض باید پرینت برق را برای اثبات این موضوع به همراه خود بیاورند.

*املاک دارای مستاجر می بایست در پایان هر سال هزینه خدمات شهری ملک را تسویه حساب نمایند.