12 دی 1396

مسئول پایش تصویری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

سیاوش کلانتری

 

 

 

کارشناس پایش تصویری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

احسان سیه‌چهره

 

 

 

کارشناس پایش تصویری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

میلاد پریچهره