12 دی 1396

کارشناسان پایش تصویری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

احسان سیه‌چهره «کارشناس پایش تصویری»

 

 

میلاد پریچهره «کارشناس فنی»