6 آذر 1400

 

 

 

 

سید حسین احمدی مسئول امور مالی

رامین جمشیدی سرپرست امور اداری

سید مجتبی حسینی مسئول دفتر فنی

داریوش ابراهیمی مسئول درآمد

شعیب موحد مسئول اداره شهرسازی

موسی خدادادی مسئول طرح تفصیلی

فاطمه عاشوری مسئول اداره بازآفرینی و مرمت

صمد برزگر سرپرست کنترل نظارت و جلوگیری از تخلفات ساختمانی

معصومه احمدی مسئول نوسازی و ممیزی

شهرام شیرین دوست، مسئول کارگزینی

حسین سلطانی مسئول صنفی و مشاغل

سیدهاشم احمدی سرپرست واحدعمران

ابوذر خورشیدی مسئول دبیرخانه

منوچهر عبدالله زاده سرپرست بایگانی

ضحی پورهاشمی مسئول جمعدار اموال

سلمان اصغری مسئول اجرائیات

 

منصور ولیزاده مسئول خدمات اداری

  ابوالقاسم ولی پور مسئول کارپردازی

رسول مصطفی پور  سرپرست واحد حفاری

سید علی میری سرپرست  سامانه 137

محمدرضا نقی زاده مسئول تاسیسات

کمیل صالح پور مسئول طرح و برنامه