4 بهمن 1396

عظیم نجفی

مسئول واحد نوسازی شهرداری منطقه سه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد نوسازی

*تلفن تماس:  داخلی 6728

 

 

 نام و نام خانوادگیسمت

سیدامیر علویكارشناس نوسازي

مهران ولی زادهمامور ابلاغ نوسازي

میثم ذبیحیمامور ابلاغ نوسازي

سید نیما موسویمامور ابلاغ نوسازي

حسین فریدیمامور ابلاغ نوسازي

بهاره رئیسیانكارشناس نوسازي